Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Nowa Karczma to gmina leżąca na terenie Pojezierza Kaszubskiego, w centralnej części województwa pomorskiego, w powiecie kościerskim. Liczy 6700 mieszkańców i jest podzielona na 17 sołectw. Powierzchnia gminy to 11.309 ha, z czego użytki rolne stanowią ponad 7.800 ha. Obszar jej charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu, powstałą w wyniku ostatniego zlodowacenia, z ciągami moren czołowych, sandrami oraz dużą ilością jezior o powierzchni niemal 300 ha. Największe z nich to Grabowskie, Grabówko i Małe Kamionki. Na terenie gminy ustanowiono sześć obszarów należących do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, powstały trzy Obszary Chronionego Krajobrazu, a także wyznaczono kilkanaście pomników przyrody. Przez teren Gminy przebiegają dwa istotne szlaki komunikacyjne. Jeden łączący Gdańsk z Chojnicami, natomiast drugi Starogard Gdański z Kartuzami. Swoistą perłą na obszarze gminy jest XVII- wieczny dworek w Będominie należący niegdyś do twórcy hymnu narodowego Józefa Wybickiego. Obecnie mieści się tam Muzeum Hymnu Narodowego z wyjątkowo cennymi zbiorami prezentowanymi na ekspozycjach stałych oraz tematycznych wystawach czasowych. W Będominie organizowane są również cykliczne imprezy historyczno-patriotyczne i sportowe jak Majówka z gen. Józefem Wybickim, Batalia Napoleońska, czy Bieg Mazurka Dąbrowskiego.


Unia Europejska logo


Najnowsze aktualności

Zakończono budowę wiaty do składowania osadu

Powiększ zdjęcie

Zakończono budowę wiaty do składowania osadu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz wymianę urządzeń ciągu technologicznego, służących do oczyszczania  i odwadniania osadu na terenie gminnych oczyszczalni ścieków w Rekownicy i Lubaniu. Koszt inwestycji wyniósł ponad 2mln, inwestycja została współfinansowana ze środków RPO WP 2014-2020 w kwocie niespełna 1,3 mln złotych. Aktualnie złożono wniosek o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego.

20 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Zakończono budowę wiaty do składowania osadu

III Turniej Tenisa Stołowego o Grand Prix Gminy Nowa Karczma

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie zaprasza na III Turniej Tenisa Stołowego o Grand Prix Gminy Nowa Karczma, który odbędzie się 18.02.2018 r. (niedziela) o godz. 12:00, na Gminnej Hali Sportowej.

17 stycznia 2018
Czytaj więcej o: III Turniej Tenisa Stołowego o Grand Prix Gminy Nowa Karczma

Ferie 2018

Powiększ zdjęcie Ferie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczma serdecznie zapraszają na Ferie 2018. Szczegóły na plakacie.

17 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Ferie 2018

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Powiększ zdjęcie Logo%20WOŚP

Już 14 stycznia 2018 r gramy po raz 26 z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, na terenie Gminy Nowa Karczma kwestować będzie 30 wolontariuszy.
W tym roku zbierane pieniądze przeznaczamy: "DLA WYRÓWNYWANIA SZANS W LECZENIU NOWORODKÓW"

4 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Zarządzenie nr 89/2017 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 27.12.2017r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach "Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" w obszarze pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym współzawodnictwa sportowego

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 89/2017 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 27.12.2017r.