Zapytanie ofertowe „Wymiana poszycia dachu na zabytkowym kościele w Wysinie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 sierpnia 2017

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych realizuje zadanie: "Wymiana poszycia dachu na zabytkowym kościele w Wysinie" - w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.    Stąd kieruje zapytanie ofertowe na ww. zadanie. Szczegóły zapytania ofertowego, dokumentacja projektowa, przedmiar, oświadczenia, wykaz robót oraz istotne postanowienia umowy znajdują się na Stronach ARiMR, w zakładce: Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020 Id ogłoszenia 114/01/08/2017 https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia