Rozbudowa drogi gminnej 188001G Lubań – Nowy Barkoczyn

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 kwietnia 2018

28 marca 2018r. Gmina Nowa Karczma podpisała umowę z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach  Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej 188001G Lubań – Nowy Barkoczyn".

W ramach zadania na odcinku o długości 704 m ma zostać wykonana podbudowa i nawierzchnia drogowa, budowa chodników z kostki brukowej, budowa ścieżki pieszo – rowerowej, budowa zjazdów na posesję, oświetlenie uliczne, budowa kanalizacji deszczowej, budowa 2 zatok autobusowych wraz z ustawieniem wiat. Natomiast  na pozostałym odcinku o długości 1900 m ma zostać wykonana podbudowa na poszerzeniach drogi i nawierzchnia bitumiczna, budowa ścieżki pieszo – rowerowej z kostki brukowej o długości 1303m włączająca się w istniejący odcinek na terenie Nowego Barkoczyna. Całkowity koszt inwestycji to kwota  ponad 3,5 mln zł a przyznana  dotacja to kwota ponad 1,7 mln zł. Zakończenie zadania planuje się na IV kwartał 2018 r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie