Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2016

Gmina Nowa Karczma w partnerstwie z Gminą Lipusz realizuje projekt:
„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz”

Gmina Nowa Karczma w partnerstwie z Gminą Lipusz realizuje projekt: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz”

Gmina Nowa Karczma w partnerstwie z Gminą Lipusz realizuje projekt:
„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz”

 


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi  Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
    Projekt realizowany będzie na terenie 2 gmin powiatu kościerskiego- Gminy Nowa Karczma i Gminy Lipusz. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki realizacji założonych w projekcie działań termomodernizacyjnych. Projekt obejmuje kompleksowe przeprowadzenie prac w 5 budynkach użyteczności publicznej. W gminie Nowa Karczma pracami zostaną objęte następujące obiekty: budynek Urzędu Gminy, budynek remizy strażackiej i Ośrodka Pomocy Społecznej oraz budynek Zespołu Szkół w Nowej Karczmie. 

Przeprowadzone prace przyniosą efekty przede wszystkim w postaci:
- zmniejszenia strat ciepła;
- rocznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię finalną;
- rocznego zmniejszenia kosztów energii;
- spadku rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną ;
- wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
- znaczącego spadku emisji gazów cieplarnianych dzięki zmianie stosowanych nośników energii oraz zmniejszaniu strat ciepła.

Całkowita wartość projektu: 6 262 220,20 zł

kwota dofinansowania:  2 412 854,52 zł

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy

    Podpisanie umowy