Gmina Nowa Karczma

Budowa trasy pieszo – rowerowej Lubań – rzeka Leniwka – zakończenie projektu

Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa trasy pieszo – rowerowej Lubań – rzeka Leniwka” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w  Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Cel operacji to podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez budowę 0,9 km trasy pieszo – rowerowej na odcinku Lubań- rzeka Leniwka.

W ramach zadania wykonano: trasę  pieszo – rowerową z kostki brukowej o długości 900 m i szerokości 2,5 m; budowę miejsc postoju; zamontowano elementy małej architektury oraz zamontowano oświetlenie w postaci  lamp zasilanych bateriami słonecznymi – OZE.

Całkowita wartość projektu:   572.922,79 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 280 000,00 zł.

Gmina w obiektywie

Pocztówki filmowe

Skip to content