Urząd Gminy Nowa Karczma

Zarządzenie nr 90/2017 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 27.12.2017r.

27 grudnia 2017

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na 2018 r. oraz przyznania dotacji podmiotowi uprawnionemu