Urząd Gminy Nowa Karczma

Aktualności

Artykuły

Szkody w uprawach na skutek długotrwałej suszy

W związku z wystąpieniem długotrwałej suszy potwierdzonym w komunikacie  Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca 2018 roku, Wójt Gminy Nowa Karczma wystąpił do Wojewody Pomorskiego o powołanie komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą. Wojewoda Pomorski powołał komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Rolnicy, którzy stwierdzili szkody w swoich uprawach rolnych na skutek suszy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód przez komisję.

19 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Szkody w uprawach na skutek długotrwałej suszy

DOBRY START

Przejdź do - DOBRY START

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „DOBRY START” na okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych, 

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.   w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie, ul. Gdańska 6.

12 czerwca 2018
Czytaj więcej o: DOBRY START

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Wójt Gminy Nowa Karczma informuje, iż w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jedną ze zmian jest wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

4 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM

Gmina Nowa Karczma ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż stolarki PCV pochodzącej z demontażu z budynku Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.

29 maja 2018

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Urzędu Gminay Nowa Karczma że:

28 maja 2018
Czytaj więcej o: RODO

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach "Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

22 maja 2018

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informujemy o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018r. Wiecej szczegółów dostępnych w dziale Ochrona Środowiska - Azbest - Usuwanie azbestu

11 maja 2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM

Gmina Nowa Karczma ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż stolarki PCV pochodzącej z demontażu z budynku Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.

11 maja 2018

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 20 kwietnia 2018 r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2018 r. na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”

 

23 kwietnia 2018

Warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej oraz omówienia zasad i procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach planowanego naboru wniosków o powierzenie grantów, który przeprowadzony zostanie w kwietniu br. Warsztaty odbędą się w dniu 26 marzec w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9, w godzinach od 12:00 do 15:00. Do udziału zapraszamy w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby fizyczne, przedstawicieli grup formalnych i nieformalnych z terenu LGD mające ciekawe pomysły na realizację zadań wpisujących się w Lokalną Strategię LGD Stolem. Z możliwości ubiegania się  o grant wykluczeni są przedsiębiorcy.

13 marca 2018
Czytaj więcej o: Warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej