Urząd Gminy Nowa Karczma

Aktualności

Artykuły

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

Wójt Gminy Nowa Karczma zawiadamia, że w dniu 6 marca 2018 roku o godz. 13:00 w świetlicy wiejskiej w Nowym Barkoczynie zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna.

16 lutego 2018
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

OBWIESZCZENIE

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Nowa Karczma na rok 2018”

16 lutego 2018
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE

U W A G A

Urząd Gminy w Nowej Karczmie informuje, iż indywidualne numery rachunków bankowych załączone do faktur dotyczą TYLKO PŁATNOŚCI OPŁAT ZA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.
Pozostałe opłaty (podatek, czynsz, dzierżawę, opłatę skarbową itp.) należy uiszczać na dotychczasowy nr rachunku bankowego: 63 8340 0001 0100 1717 2000 0002

12 lutego 2018

Ankieta ewaluacyjna LGD Stolem

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej opinii lokalnej społeczności z obszaru LGD Stolem w zakresie użyteczności działań LGD Stolem i dopasowaniu wsparcia Lokalnej Strategii Rozwoju do państwa potrzeb. Informacje zebrane w trakcie badania ankietowego posłużą do wprowadzenia ewentualnych zmian w realizowanej LSR oraz funkcjonowaniu LGD.

6 lutego 2018
Czytaj więcej o: Ankieta ewaluacyjna LGD Stolem

Modernizacja drogi w Jasiowej Hucie

Przejdź do - Modernizacja drogi w Jasiowej Hucie

Ukończono prace związane z modernizacją drogi w Jasiowej Hucie. W ramach zadania wykonano 120m nowej nawierzchni asfaltowej oraz 408m nawierzchni z kruszywa. Łączna kwota inwestycji to ponad 170 tys. zł., natomiast dofinansowanie ze środków Województwa Pomorskiego to kwota 48 tys. zł.

2 lutego 2018

Zarządzenie nr 90/2017 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 27.12.2017r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na 2018 r. oraz przyznania dotacji podmiotowi uprawnionemu 

27 grudnia 2017

Zarządzenie nr 89/2017 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 27.12.2017r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach "Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" w obszarze pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym współzawodnictwa sportowego

27 grudnia 2017

50-lecie pożycia małżeńskiego

Przejdź do - 50-lecie pożycia małżeńskiego

Kolejne pary małżeńskie zostały odznaczone medalami "Za długoletnie pożycie małżeńskie” - Państwo Anna i Teofil Jakubiak zamieszkali w Grabówku oraz Państwo Władysława i Franciszek Jakubek zamieszkali w Lubaniu.

19 grudnia 2017
Czytaj więcej o: 50-lecie pożycia małżeńskiego

Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na rok 2018

27 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 24 listopada 2017 r.

Projekty grantowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i podejściu LEADER

Realizacja projektów grantowych to „nowość” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i podejściu LEADER. Zostały one zaplanowane, aby ułatwić podmiotom z obszaru LGD realizowanie niewielkich przedsięwzięć mających na celu zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Całość procedury, czyli konsultacje i składanie wniosków o powierzenie grantów, następnie podpisywanie umów, realizacja poszczególnych zadań i ich rozliczanie w tym przypadku obsługuje Lokalna Grupa Działania. Również do kompetencji LGD należy przygotowanie wzorów dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych jak i kontrola oraz monitoring zadań realizowanych w ramach projektu grantowego.

23 listopada 2017
Czytaj więcej o: Projekty grantowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i podejściu LEADER