Urząd Gminy Nowa Karczma

Strona główna

Nowa Karczma to gmina leżąca na terenie Pojezierza Kaszubskiego, w centralnej części województwa pomorskiego, w powiecie kościerskim. Liczy 6700 mieszkańców i jest podzielona na 17 sołectw. Powierzchnia gminy to 11.309 ha, z czego użytki rolne stanowią ponad 7.800 ha. Obszar jej charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu, powstałą w wyniku ostatniego zlodowacenia, z ciągami moren czołowych, sandrami oraz dużą ilością jezior o powierzchni niemal 300 ha. Największe z nich to Grabowskie, Grabówko i Małe Kamionki. Na terenie gminy ustanowiono sześć obszarów należących do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, powstały trzy Obszary Chronionego Krajobrazu, a także wyznaczono kilkanaście pomników przyrody. Przez teren Gminy przebiegają dwa istotne szlaki komunikacyjne. Jeden łączący Gdańsk z Chojnicami, natomiast drugi Starogard Gdański z Kartuzami. Swoistą perłą na obszarze gminy jest XVII- wieczny dworek w Będominie należący niegdyś do twórcy hymnu narodowego Józefa Wybickiego. Obecnie mieści się tam Muzeum Hymnu Narodowego z wyjątkowo cennymi zbiorami prezentowanymi na ekspozycjach stałych oraz tematycznych wystawach czasowych. W Będominie organizowane są również cykliczne imprezy historyczno-patriotyczne i sportowe jak Majówka z gen. Józefem Wybickim, Batalia Napoleońska, czy Bieg Mazurka Dąbrowskiego.


Unia Europejska logo


Najnowsze aktualności

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 20 kwietnia 2018 r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2018 r. na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”

 

23 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Rozbudowa drogi gminnej 188001G Lubań – Nowy Barkoczyn

Powiększ zdjęcie

28 marca 2018r. Gmina Nowa Karczma podpisała umowę z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach  Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej 188001G Lubań – Nowy Barkoczyn".

17 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi gminnej 188001G Lubań – Nowy Barkoczyn

Turniej koszykówki o puchar Gminy Nowa Karczma

Powiększ zdjęcie Plakat

Już 22 kwietnia 2018 roku w Gminnej Hali Sportowej w Nowej Karczmie odbędzie się Turniej koszykówki o puchar Gminy Nowa Karczma, więcej szczegółów na plakacie. Zapraszamy.

28 marca 2018
Czytaj więcej o: Turniej koszykówki o puchar Gminy Nowa Karczma

V PODSUMOWUJĄCY TURNIEJ GRAND PRIX W TENISIE STOŁOWYM

Powiększ zdjęcie Turniej

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie serdecznie zaprasza na V PODSUMOWUJĄCY TURNIEJ GRAND PRIX W TENISIE STOŁOWYM. Rozgrywki odbędą się na GMINNEJ HALI SPORTOWEJ W NOWEJ KARCZMIE dnia 15.04.2018r. o godz. 12:00

21 marca 2018
Czytaj więcej o: V PODSUMOWUJĄCY TURNIEJ GRAND PRIX W TENISIE STOŁOWYM

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Powiększ zdjęcie

19 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Szatarpach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. W konkursie wzięło udział 32 uczestników.

21 marca 2018
Czytaj więcej o: Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”