Gmina Nowa Karczma

Informacja na temat warsztatów w ramach zbliżającego się naboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej ( wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan, warunki i kryteria przyznania pomocy) w ramach zbliżającego się naboru wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Nabór planowany jest na drugą połowę marca.

Warsztaty odbędą się w dniu 4 marca 2019r w Urzędzie Gminy w Kościerzynie, na ul. Strzeleckiej 9 w sali posiedzeń, w godzinach od 12:00 do 15:00.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na obszarze LGD Stolem  (gminy: Kościerzyna – wiejska, Karsin, Nowa Karczma, Dziemiany, Lipusz), chcące ubiegać się o wsparcie za pośrednictwem LGD Stolem w ramach zbliżającego się naboru wniosków w ramach  Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

W ramach planowanego naboru LGD ma do rozdysponowania  6 premii po 60 tys. zł. O kolejności przyznawania decydować będzie suma uzyskanych punktów za lokalne kryteria wyboru.

Ogłoszenie o naborze znajduję się na stronie internetowej www.lgdstolem.pl

Chętnych do  uczestnictwa w warsztatach prosimy o zgłaszanie się drogą mailową (biuro@lgdstolem.pl)  bądź telefoniczną ( 58 680 05 70). Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Skip to content