Gmina Nowa Karczma

Menu

Dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2019 i 2020 r.

W związku z planowanym przystąpieniem do konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2019” Wójt Gminy Nowa Karczma ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w latach 2019-2020 z terenu Gminy Nowa Karczma.

Dotacji będą podlegały poniesione koszty inwestycji związane z demontażem, transportem
i utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji elementów budowli zawierających azbest, a mianowicie prace demontażowe elementów zawierających azbest przez podmiot gospodarczy posiadający uprawnienia, transport odpadów do miejsca unieszkodliwienia oraz utylizacja odpadów na docelowym składowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dofinansowanie można również uzyskać tylko na transport i utylizację odpadów azbestowych w przypadku azbestu, który jest już zdjęty.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2019 i 2020 roku proszone są o złożenie stosownego wniosku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07.2019r. do Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.

Druk wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Nowa Karczma.

Informację na temat dofinansowania można uzyskać pod nr telefonu (58) 680-04-76 lub bezpośrednio w tut. Urzędzie Gminy.

                                                                                              Wójt Gminy Nowa Karczma

Skip to content