Gmina Nowa Karczma

Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Szatarpy

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Gmina Nowa Karczma informuje, iż zakończono zadanie „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Szatarpy”

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Budżet projektu kształtuje się następująco:

– koszty kwalifikowane zadania                            1 200 266,78 zł

– środki Gminy Nowa Karczma                                400 266,78 zł

– pożyczka ze środków WFOŚiGW w Gdańsku     800 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji była modernizacja istniejącego ujęcia wody w miejscowości Szatarpy. Inwestycja miała na celu zapewnienie ciągłości dostawy wody oraz odpowiednią jakość wody o wymaganym ciśnieniu w punktach poboru.

Zakres zadania obejmował:

  • kompleksowy remont budynku SUW wraz z przebudową i nadbudową
  • montaż zbiornika retencyjnego
  • montaż zbiornika na nieczystości ciekłe
  • montaż nowej technologii poboru i uzdatniania wody wraz ze sterowaniem 
  • utwardzenie terenu
  • ogrodzenie terenu z bramą
  • montaż agregatu prądotwórczego.

Realizacja inwestycji pozwoli na podwyższenie i utrzymanie wysokich standardów dostawy wody odbiorcom.

Strona partnera:

Skip to content