Czyste powietrze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Czyste powietrze Gminy Nowa Karczma

Wójt Gminy Nowa Karczma informuje, iż zakończono zadanie pn. „Czyste powietrze Gminy Nowa Karczma” – edycja 2017 w ramach konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza”. 

7 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Czyste powietrze Gminy Nowa Karczma

Negatywne oddziaływanie na środowisko spowodowane użytkowaniem niesprawnych kotłów opalanych węglem

Przejdź do - Negatywne oddziaływanie na środowisko spowodowane użytkowaniem niesprawnych kotłów opalanych węglem

Powietrze atmosferyczne jest bezbarwną i bezwonną mieszaniną gazów, z których składa się atmosfera. Głównymi składnikami powietrza są azot i tlen, pozostałą część tworzą gazy takie jak: dwutlenek węgla oraz w niewielkich ilościach: hel, neon, ksenon i wodór. Powietrze zawiera ponadto, w zależności od warunków otoczenia, różną ilość pary wodnej. Zanieczyszczenie powietrza to substancje stałe, ciekłe i gazowe zawarte w atmosferze odbiegające od jego naturalnego składu lub też substancje naturalnie występujące w powietrzu, ale obecne w nadmiernych ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia organizmów bądź niekorzystnie wpływać na klimat ziemski.

4 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Negatywne oddziaływanie na środowisko spowodowane użytkowaniem niesprawnych kotłów opalanych węglem