Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 20 kwietnia 2018 r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2018 r. na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”

 

23 kwietnia 2018

Warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej oraz omówienia zasad i procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach planowanego naboru wniosków o powierzenie grantów, który przeprowadzony zostanie w kwietniu br. Warsztaty odbędą się w dniu 26 marzec w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9, w godzinach od 12:00 do 15:00. Do udziału zapraszamy w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby fizyczne, przedstawicieli grup formalnych i nieformalnych z terenu LGD mające ciekawe pomysły na realizację zadań wpisujących się w Lokalną Strategię LGD Stolem. Z możliwości ubiegania się  o grant wykluczeni są przedsiębiorcy.

13 marca 2018
Czytaj więcej o: Warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej

Nowa piła spalinowa w OSP Grabówko

Przejdź do - Nowa piła spalinowa w OSP Grabówko

W dniu 21 lutego br. przedstawiciele Gminy Lipusz w osobach Wójta Gminy Mirosława Ebrtowskiego i Wicewójta Marka Klasy przekazali druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej  w Grabówku piłę spalinową w podziękowaniu za aktywny udział w działaniach związanych z usuwaniem skutków nawałnicy, która miała miejsce 11 -12 sierpnia 2017 r.

27 lutego 2018

Spotkanie informacyjne

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację operacji polegającej na podejmowaniu lub rozwoju działalności gospodarczej w ramach środków z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020, które odbędzie się 2 marca 2018 r. w godzinach 10.00 – 14.00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna.

 

26 lutego 2018
Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjne

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

Wójt Gminy Nowa Karczma zawiadamia, że w dniu 6 marca 2018 roku o godz. 13:00 w świetlicy wiejskiej w Nowym Barkoczynie zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna.

16 lutego 2018
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

OBWIESZCZENIE

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Nowa Karczma na rok 2018”

16 lutego 2018
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE

U W A G A

Urząd Gminy w Nowej Karczmie informuje, iż indywidualne numery rachunków bankowych załączone do faktur dotyczą TYLKO PŁATNOŚCI OPŁAT ZA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.
Pozostałe opłaty (podatek, czynsz, dzierżawę, opłatę skarbową itp.) należy uiszczać na dotychczasowy nr rachunku bankowego: 63 8340 0001 0100 1717 2000 0002

12 lutego 2018

Ankieta ewaluacyjna LGD Stolem

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej opinii lokalnej społeczności z obszaru LGD Stolem w zakresie użyteczności działań LGD Stolem i dopasowaniu wsparcia Lokalnej Strategii Rozwoju do państwa potrzeb. Informacje zebrane w trakcie badania ankietowego posłużą do wprowadzenia ewentualnych zmian w realizowanej LSR oraz funkcjonowaniu LGD.

6 lutego 2018
Czytaj więcej o: Ankieta ewaluacyjna LGD Stolem

Modernizacja drogi w Jasiowej Hucie

Przejdź do - Modernizacja drogi w Jasiowej Hucie

Ukończono prace związane z modernizacją drogi w Jasiowej Hucie. W ramach zadania wykonano 120m nowej nawierzchni asfaltowej oraz 408m nawierzchni z kruszywa. Łączna kwota inwestycji to ponad 170 tys. zł., natomiast dofinansowanie ze środków Województwa Pomorskiego to kwota 48 tys. zł.

2 lutego 2018

Zarządzenie nr 90/2017 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 27.12.2017r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na 2018 r. oraz przyznania dotacji podmiotowi uprawnionemu 

27 grudnia 2017