Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 26 listopada 2018 r.

W sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

28 listopada 2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

23 listopada 2018
Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W URZĘDZIE SKARBOWYM W KOŚCIERZYNIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 listopada 2018 r. w godzinach 10.00 – 12.30, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kościerzynie będzie miał miejsce dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach.

16 listopada 2018
Czytaj więcej o: MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W URZĘDZIE SKARBOWYM W KOŚCIERZYNIE

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Karczma

15 listopada 2018
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR WNIOSKÓW

W związku z realizacją projektu pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma" z poddziałania  10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia objętego Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz faktem, że część osób wycofało swój akces w projekcie, Wójt Gminy Nowa Karczma ogłasza uzupełniający nabór wniosków do udziału w projekcie "Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczmaw terminie od 14 listopada do 14 grudnia 2018 roku.

13 listopada 2018
Czytaj więcej o: UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR WNIOSKÓW

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych.

19 października 2018

Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców informujemy, że zgodnie z umową o montaż  i używanie instalacji fotowoltaicznych:

2 października 2018
Czytaj więcej o: Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma

Gotowi w przyszłość, czyli w kierunku GOZ

Przejdź do - Gotowi w przyszłość, czyli w kierunku GOZ

Dnia 4 października o godz. 17:00 w GOKSiR Nowa Karczma odbędzie się spotkanie dla mieszkańców dotyczące nowych zasad segregacji odpadów komunalnych. Szczegóły na plakacie.

1 października 2018

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie i dokonywaniu wpłat

 

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma”
oraz dokonywaniu wpłat pierwszej transzy wkładu własnego

26 września 2018
Czytaj więcej o: Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie i dokonywaniu wpłat

Rozbudowa i doposażenie RIPOK „Stary Las”

Dnia 24 lipca 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.  „Rozbudowa i doposażenie RIPOK „Stary Las”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

24 września 2018
Czytaj więcej o: Rozbudowa i doposażenie RIPOK „Stary Las”