Gmina Nowa Karczma

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz

Gmina Nowa Karczma w partnerstwie z Gminą Lipusz realizuje projekt:„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz”  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi  Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   Projekt zrealizowany został …

Read morePoprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz

Skip to content