Gmina Nowa Karczma

Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju

W partnerstwie z czternastoma gminami, Gmina Nowa Karczma realizuje projekt pn. „Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt ma na celu doskonalenie kompetencji kadr w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania …

Read morePomorscy Partnerzy e-Rozwoju

Skip to content