Gmina Nowa Karczma

Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma

W dniu 20 czerwca 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3.Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Nowa …

Read moreRozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma

Skip to content