Gmina Nowa Karczma

Promocja obszaru na przykładzie walorów kulturowych i przyrodniczych Gminy Nowa Karczma

Zakończono projekt pn.: „Promocja obszaru na przykładzie walorów kulturowych i przyrodniczych Gminy Nowa Karczma” realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w  Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Celem operacji jest promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszaru LSR poprzez opracowanie materiałów zdjęciowych i …

Read morePromocja obszaru na przykładzie walorów kulturowych i przyrodniczych Gminy Nowa Karczma

Skip to content