Gmina Nowa Karczma

Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma

 W dniu 26 września 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym …

Read moreBudowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma

Skip to content