Gmina Nowa Karczma

Budowa trasy pieszo – rowerowej Lubań – rzeka Leniwka

W dniu 23 listopada 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa trasy pieszo – rowerowej Lubań – rzeka Leniwka” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w  Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Celem operacji jest podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków …

Read moreBudowa trasy pieszo – rowerowej Lubań – rzeka Leniwka

Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim

Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 Cel operacji to rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę parku sportowo – rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim. Utworzony teren rekreacyjny …

Read moreBudowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim

Skip to content