Gmina Nowa Karczma

Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego

W dniu 15 maja 2019 r. w Grabowskiej Hucie odbyło się kolejne, już ostatnie w mijającej kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego.  Spotkanie swoją obecnością zaszczycili  Posłanka do Parlamentu Europejskiego Anna Fotyga ,  Senator RP-Waldemar Bonkowski   i w zastępstwie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi P. Ryszarda Zarudzkiego –P.  Mieczysław Paradowski-Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów …

Read morePosiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego

Budowa terenu rekreacyjnego w Sztofrowej Hucie

W dniu 21 maja 2019r. Gmina Nowa Karczma podpisała z Marszałkiem Województwa Pomorskiego umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w Sztofrowej Hucie” w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019”. Projekt polega na zagospodarowaniu terenu użyteczności publicznej znajdującego się w centrum wsi …

Read moreBudowa terenu rekreacyjnego w Sztofrowej Hucie

Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej ze skrzyżowaniem z ul. Łowiecką z włączeniem w drogę powiatową nr 2201G

W dniu 24 maja 2019r. Gmina Nowa Karczma podpisała z Wojewodą Pomorskim umowę o udzielenie dofinansowanie dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej ze skrzyżowaniem z ul. Łowiecką z włączeniem w drogę powiatową nr 2201G” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie to przewiduje na odcinku o długości 820 m budowę drogi oraz chodnika z …

Read moreRozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej ze skrzyżowaniem z ul. Łowiecką z włączeniem w drogę powiatową nr 2201G

Budowa trasy pieszo – rowerowej Lubań – rzeka Leniwka – zakończenie projektu

Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa trasy pieszo – rowerowej Lubań – rzeka Leniwka” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w  Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Cel operacji to podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez budowę 0,9 km trasy …

Read moreBudowa trasy pieszo – rowerowej Lubań – rzeka Leniwka – zakończenie projektu

Skip to content