Gmina Nowa Karczma

Absolutorium 2020

W dniu 4 czerwca 2020 r. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Nowa Karczma. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, radni obradowali na sali posiedzeń Urzędu Gminy, natomiast sołtysi uczestniczyli w sesji zdalnie – w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportui Rekreacji. W posiedzeniu uczestniczyło 10 radnych i 14 sołtysów. Wójt Gminy Nowa Karczma Andrzej Pollak …

Read moreAbsolutorium 2020

Skip to content