Gmina Nowa Karczma

Aktywne Sołectwo Pomorskie

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

W dniu 24.06.2020 r. w Urzędzie Gminy Nowa Karczma nastąpiło podpisanie umów na dofinansowanie w ramach zadania pn.: „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020”. Umowy podpisały Gmina Karsin i Nowa Karczma.

Program „Aktywne Sołectwo Pomorskie” ma na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości życia społeczności wiejskiej. Pomoc finansowa samorządu województwa obejmuje wyłącznie projekty inwestycyjne.

 W ramach programu Gmina Nowa Karczma planuje zrealizować zadanie pn. „Urządzenie terenu sportowo – rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie”, które polegać ma na zagospodarowaniu terenu użyteczności publicznej poprzez jego ogrodzenie i utworzenie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. Kalkulowany koszt zadania to kwota ponad 50 tys. zł, natomiast dofinansowanie nie przekroczy kwoty 10 tys. zł.

Skip to content