Usuwanie azbestu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2015

 

  OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

 o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 r.

 

W związku z przystąpieniem do konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2018” Wójt Gminy Nowa Karczma ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018r. z terenu Gminy Nowa Karczma.

 

Dotacji będą podlegały poniesione koszty inwestycji związane z demontażem i utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji elementów budowli zwierających azbest, a mianowicie prace demontażowe elementów zawierających azbest przez podmiot gospodarczy posiadający uprawnienia, transport odpadów do miejsca unieszkodliwienia oraz utylizacja odpadów na docelowym składowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dofinansowanie można również uzyskać tylko na transport  i utylizację odpadów azbestowych w przypadku azbestu, który jest już zdjęty.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2018r. proszone są o złożenie stosownego wniosku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2018r. do Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.

 

Druk wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Nowa Karczma.

 

Informację na temat dofinansowania można uzyskać pod nr telefonu (58) 680-04-76  lub bezpośrednio w tut. Urzędzie Gminy.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy Nowa Karczma

 


 

 

INFORMACJA

 

 

Wójt Gminy Nowa Karczma, informuje, iż w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznał Gminie Nowa Karczma dotację w wysokości 17 697,00 zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest  z terenu gminy Nowa Karczma – edycja 2016”.

 

Dotacja udzielona została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska          
i Gospodarki Wodnej zgodnie z Priorytetowym Programem NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”    oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

 

W ramach konkursu usunięto 2 060,00 m2 eternitowych pokryć dachowych z terenu Gminy Nowa Karczma z 13 budynków, co daje 27,81 Mg. Wszystkie prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz przepisami BHP, przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Powstałe odpady przekazano   do utylizacji.

 

Wójt Gminy Nowa Karczma

Andrzej Pollak

 


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 r.W związku z przystąpieniem do konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2016” Wójt Gminy Nowa Karczma ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016r. z terenu Gminy Nowa Karczma.

Dotacji będą podlegały poniesione koszty inwestycji związane z demontażem i utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji elementów budowli zwierających azbest, a mianowicie prace demontażowe elementów zawierających azbest przez podmiot gospodarczy posiadający uprawnienia, transport odpadów do miejsca unieszkodliwienia oraz utylizacja odpadów na docelowym składowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dofinansowanie można również uzyskać za sam transport i utylizację odpadów azbestowych w przypadku azbestu, który jest już zdjęty.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2016 r. proszone są o złożenie stosownego wniosku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2016r. do Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.

Druk wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Nowa Karczma (pokój nr 10) oraz na stronie internetowej www.old.nowakarczma.pl.

Informację na temat dofinansowania można uzyskać pod nr telefonu (58) 680-04-76 lub bezpośrednio w tut. Urzędzie Gminy (pokój nr 10).

Wniosek o dofinansowanieINFORMACJA
Wójt Gminy Nowa Karczma, informuje, iż w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznał Gminie Nowa Karczma dotację w wysokości 10600,00 zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Karczma – edycja 2015”.

 

Udział Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w przyznanej dotacji wyniósł 50%, udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniósł również 50 %, zgodnie z Priorytetowym Programem NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

 

W ramach konkursu usunięto 1 685,92 m2 eternitowych pokryć dachowych z terenu Gminy Nowa Karczma z 6 budynków, co daje 22,76 Mg. Wszystkie prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz przepisami BHP, przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Powstałe odpady przekazano do utylizacji.

 
Wójt Gminy Nowa Karczma
Andrzej Pollak


INFORMACJA
Wójt Gminy Nowa Karczma, informuje, iż w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznał Gminie Nowa Karczma dotację w wysokości 15 690,00 zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Karczma – edycja 2014”. Udział Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w przyznanej dotacji wyniósł 50%, udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniósł również 50 %, zgodnie z Priorytetowym Programem NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W ramach konkursu usunięto 1 497,77 m2 eternitowych pokryć dachowych z terenu Gminy Nowa Karczma z 8 budynków, co daje 20,22 Mg. Wszystkie prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz przepisami BHP, przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Powstałe odpady przekazano do utylizacji.

 
Wójt Gminy Nowa Karczma
Andrzej Pollak


INFORMACJA
Wójt Gminy Nowa Karczma, informuje, iż w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznał Gminie Nowa Karczma dotację w wysokości 9 248,00 zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Karczma – edycja 2013”.

Udział Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w przyznanej dotacji wyniósł 50%, udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniósł również 50 %, zgodnie z Priorytetowym Programem NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

W ramach konkursu usunięto 1 372,59 m2 eternitowych pokryć dachowych z terenu Gminy Nowa Karczma z 11 budynków, co daje 18,53 Mg. Wszystkie prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz przepisami BHP, przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Powstałe odpady przekazano do utylizacji.

 
Wójt Gminy Nowa Karczma
Andrzej Pollak

 

 


INFORMACJA


WÓJT GMINY NOWA KARCZMA


INFORMUJE, IŻ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA DOFINANSOWANIA NA USUWANIE WYROBÓW
ZAWIERAJACYCH AZBESTAzbest jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna są praktycznie niezniszczalne. Obecnie wiadomo, że może być on szkodliwy dla zdrowia – włókna azbestowe, niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrza do płuc, stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest jest w Polsce zakazane od 1998r. Azbest jest uznanym czynnikiem rakotwórczym, jednym z najgroźniejszych zanieczyszczeń środowiska człowieka.

Usuwanie wyrobów azbestowych może być dokonywane tylko i wyłącznie przez specjalistyczną firmę, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz zatwierdzony przez właściwego starostę program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Tylko taka firma może prawidłowo usunąć azbest nie narażając na niebezpieczeństwo ludzi.

Urząd Gminy Nowa Karczma co roku stara się o pozyskanie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. W związku z tym istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości. Dotacji mogą podlegać poniesione koszty związane z demontażem i utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji elementów budowli zwierających azbest, a mianowicie prace demontażowe elementów zawierających azbest przez podmiot gospodarczy posiadający uprawnienia, transport odpadów do miejsca unieszkodliwienia oraz utylizacja odpadów w docelowym zakładzie utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dofinansowanie można również uzyskać za sam transport i utylizację odpadów azbestowych w przypadku azbestu, który jest już zdjęty.Informację na temat dofinansowania można uzyskać pod nr telefonu (58) 680-04-76 lub bezpośrednio w tut. Urzędzie Gminy (pokój nr 10).


Wójt Gminy Nowa Karczma
Andrzej Pollak