Kanalizacja i ujęcie wody Nowa Karczma

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lipca 2014

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz ujęcia wody w Nowej Karczmie

Logo PROW
„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz ujęcia wody w Nowej Karczmie”Zakończono projekt realizowany w ramach PROW 2007 - 2013 z Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz ujęcia wody w Nowej Karczmie”. Całkowita wartość zadania to blisko 2,7 mln zł, zaś kwota otrzymanego dofinansowania to ponad 1 480 tys. zł. Przedsięwzięcie obejmowało rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla mieszkańców ulic Spacerowej, Leśnej i Słoneczne Wzgórze w Nowej Karczmie oraz budowę nowoczesnej stacji z urządzeniami do uzdatniania i dystrybucji wody. Dzięki realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy zyskali trzy nowe ujęcia wody – studnie głębinowe. W miejsce byłych odżelaziaczy pojawiła się nowa, przyjazna dla środowiska technologia uzdatniania wody. Całość procesów przebiega automatycznie w oparciu o sterowanie elektroniczne. Nie groźne są też przerwy w dostawie energii elektrycznej, gdyż stacja wyposażona jest w automatyczny generator prądu. Zbudowano trzy zbiorniki naziemne do retencjonowania wody o łącznej pojemności 150m3. Dotychczasowy budynek hydroforni przeznaczony zostanie na budynek magazynowy.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Realizacja inwestycji 1

  Realizacja inwestycji 1

 • Powiększ zdjęcie Realizacja inwestycji 2

  Realizacja inwestycji 2

 • Powiększ zdjęcie Realizacja inwestycji 3

  Realizacja inwestycji 3

 • Powiększ zdjęcie Efekt inwestycji 1

  Efekt inwestycji 1

 • Powiększ zdjęcie Efekt inwestycji 2

  Efekt inwestycji 2

 • Powiększ zdjęcie Efekt inwestycji 3

  Efekt inwestycji 3

 • Powiększ zdjęcie Efekt inwestycji 4

  Efekt inwestycji 4

 • Powiększ zdjęcie Efekt inwestycji 5

  Efekt inwestycji 5