Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Karczma

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 września 2017

W związku z przystąpieniem przez Gminę Nowa Karczma do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2017” Wójt Gminy Nowa Karczma zaprasza właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali udział w projekcie do składania wniosków o udzielenie dofinansowania na modernizację źródeł ciepła w obiektach budowlanych na terenie Gminy Nowa Karczma.

Wnioski należy składać w tut. Urzędzie Gminy, w pokoju nr 10 w godzinach pracy urzędu w terminie od 13.09.2017r. do 15.09.2017r.  

 

 

Wójt Gminy Nowa Karczma

          Andrzej Pollak