Zakończono zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej Nowa Karczma – Lubieszynek wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Nowa Karczma”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2017

Gmina Nowa Karczma informuje, iż zakończono zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej Nowa Karczma – Lubieszynek wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Nowa Karczma”

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Gmina Nowa Karczma informuje, iż zakończono zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej Nowa Karczma – Lubieszynek wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Nowa Karczma”

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Budżet projektu kształtuje się następująco:

- koszty kwalifikowane zadania                             333 251,00 zł

- środki Gminy Nowa Karczma                                83 251,00 zł

- pożyczka ze środków WFOŚiGW w Gdańsku   250 000,00 zł

 

Przedmiotem inwestycji była budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Nowa Karczma. Inwestycja miała na celu poprawienie warunków bytowych mieszkańców. 

 

Zakres zadania obejmował:

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, PVC Ø 200 o długości 885 mb
oraz PE Ø 110 o długości 358 mb;

- przebudowę fragmentu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącej Ø 160 na PVC Ø 200 o długości łącznej 235 mb;

- budowę przepompowni ścieków – tłoczni wraz z instalacjami.

 

 

Realizacja inwestycji doprowadziła do zmniejszenia ryzyka przedostawania się ścieków
do gleby i wód gruntowych oraz do likwidacji istniejących zbiorników na ścieki (szamb).

 

 

Strona www WFOŚiGW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logo

    Logo