Czyste powietrze Gminy Nowa Karczma

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 grudnia 2017

Wójt Gminy Nowa Karczma informuje, iż zakończono zadanie pn. „Czyste powietrze Gminy Nowa Karczma” – edycja 2017 w ramach konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza”. 

WFOŚiGW

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Nowa Karczma informuje, iż zakończono zadanie pn. „Czyste powietrze Gminy Nowa Karczma” – edycja 2017 w ramach konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (strona www WFOŚiGW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/ )

 

Budżet zadania kształtuje się następująco:

- koszt kwalifikowany zadania                                                222 194,92 zł

w tym:

- udział własny mieszkańców                                            155 536,44 zł

- dofinansowanie ze środki Gminy Nowa Karczma             11 109,75 zł

- dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku          55 548,73 zł

 

W ramach w/w zadania zmodernizowano 19 (4 piece kaflowe, 15 kotłów na węgiel) źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Nowa Karczma.  
Przedmiotem inwestycji było usunięcie starych źródeł ciepła, czyli kotłów i piców opalanych węglem i zastąpienie ich nowymi źródłami ciepła, czyli niskoemisyjnymi, wysokosprawnymi źródłami ciepła spełniającymi kryteria ekologiczne tj. kotłami na biomasę.

 

Modernizacja źródeł ciepła obniży zanieczyszczenia środowiska poprzez redukcję emisji substancji szkodliwych do atmosfery co spowoduje, że powietrze, którym oddychają mieszkańcy gminy będzie czystsze i mniej szkodliwe.

Wójt Gminy Nowa Karczma

Andrzej Pollak