OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lutego 2018

o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła w 2018 r.

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Nowa Karczma do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku       „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2018” Wójt Gminy Nowa Karczma ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na modernizację źródeł ciepła dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Nowa Karczma.

 

Dotacji będą podlegały inwestycje związane z modernizacją źródeł ciepła, polegające
na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

  1. kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
  2. źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (np. pompy ciepła, kotły opalane biomasą, w tym pelletem, itp.).

 

Dofinansowanie nie obejmuje nowo budowanych budynków.

 

Zgodnie z warunkami konkursu przewidywana wysokość dofinansowania na rok 2018
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniesie do 30 % kosztów kwalifikowanych oraz dodatkowo z budżetu Gminy Nowa Karczma wyniesie 5 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z regulaminem konkursu.  

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2018 r. proszone są o złożenie stosownego wniosku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2018r. do Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.

 

Informację na temat dofinansowania można uzyskać pod nr telefonu (58) 680-04-76   lub bezpośrednio w tut. Urzędzie Gminy.

 

W przypadku nie pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku złożone wnioski zostaną pozostawione
bez rozpatrzenia.

 

 

 

Wójt Gminy Nowa Karczma

          Andrzej Pollak