Tablice informacyjne oraz foldery promocyjne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 grudnia 2011

Promocja walorów turystycznych Gminy Nowa Karczma poprzez ustawienie tablic informacyjnych oraz wydanie folderów promocyjnych

Logo programu LEADER

Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Przedsięwzięcie obejmowało wydanie folderów promocyjnych – dwujęzycznych o nakładzie 2500 szt. oraz ustawienie dwóch tablic promocyjnych umiejscowionych przy wjazdach do Gminy Nowa Karczma w Szumlesiu i Będominie przy drodze 221 promujące zarówno walory krajobrazowe - obszar NATURA 2000, jak i historyczne – Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Przedsięwzięcie zakończone zostało we wrześniu 2010 roku. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 13.627,04 zł. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 23.750,00 zł

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Witacze

    Witacze

  • Powiększ zdjęcie Witacze cd

    Witacze cd