Indywidualizacja nauczania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 listopada 2012

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Logo Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZakończono realizację projektu p.n. „Indywidualizacja nauczania” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Projektem objęte zostały dzieci klas I – III wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Karczma. Wartość całego zadania i zarazem wysokość dofinansowania to kwota 150 205,29 zł.

Głównym celem projektu „Indywidualizacja nauczania” było udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju 231 uczniom i uczennicom w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Nowa Karczma. Przedsięwzięcie uwzględniało zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci.
W ramach zadania zrealizowano:

 • zajęcia socjoterapeutyczne - 60 h;
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami podstawy - 120 h;
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 360 h;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych – 90 h;
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - 210 h;
 • terapia pedagogiczna - 90 h;
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 210 h;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych – 120 h.

  Ponadto doposażono bazę dydaktyczną szkół w pomoce naukowe, stosownie dla prowadzonych zajęć edukacyjnych.