Szansa na sukces również dla Ciebie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 czerwca 2008

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie rozpoczął realizację projektu systemowego „Szansa na sukces również dla Ciebie”- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, finansowany ze środków EFS, budżetu państwa i budżetu gminy Nowa Karczma. Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprawa funkcjonowania instytucji pomocy społecznej oraz zaktywizowanie nie pracujących kobiet do podejmowania samodzielnych działań na rzecz poprawy swojej sytuacji życiowej i wyjścia z stanu izolacji społecznej. Projekt realizowany jest od maja do grudnia br. w ramach projektu proponujemy m. in.

I.Aktywną integrację:
1. edukacyjną - szkolenia zawodowe obsługi kas fiskalnych, obsługi komputera i obsługi programu subiekt 5
2. zawodową - uczestnictwo w zajęciach reintegracji zawodowej u pracodawcy oraz grupowe zajęcia z trenerem pracy
3. społeczną – organizacja poradnictwa specjalistycznego dla beneficjentów, sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci osób objętych kontraktem
4. zdrowotną - badania w zakresie medycyny pracy
II.Pracę socjalną z uczestnikami projektu.
III.Wsparcie dochodowe dla uczestników projektu z przeznaczeniem na działania o charakterze aktywizacyjnym, związane z udziałem w projekcie.

W projekcie biorą udział cztery kobiety z terenu gminy. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne. Biuro projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie, tel. 058-680-06-47.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Warsztaty z psychologiem

    Warsztaty z psychologiem