Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Karczma

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 grudnia 2014

Wójt Gminy Nowa Karczma informuje o zakończeniu prac nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Karczma.

Logo programu Infrastruktura i Środowisko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Dokument został przygotowany w ramach projektu pt. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Karczma” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej jest strategicznym dla gminy dokumentem, mającym wpływ na lokalną gospodarkę energetyczną i ekologiczną. W ramach projektu na terenie gminy Nowa Karczma przeprowadzona została bazowa inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla, która pozwoliła określić główne obszary i sektory emitujące do atmosfery najwięcej gazów cieplarnianych.

Efektem końcowym opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest zestaw działań ukierunkowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów wspierających poprawę efektywności energetycznej.

Dzięki opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina oraz jej mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na m.in. termomodernizację budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Pełna treść dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Karczma została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Karczma.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska