Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2010

Logo programu

W Nowym Barkoczynie i Lubaniu zakończono realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma”. Wniosek złożony przez Gminę Nowa Karczma uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z działania 8.2 „Lokalna infrastruktura ochrony środowiska”.

Projekt dotyczył modernizacji oczyszczalni ścieków w Lubaniu oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Nowym Barkoczynie i Lubaniu. Powstała sieć grawitacyjna i tłoczna o długości 8,011km z dwiema przepompowniami oraz jedną tłocznią przydomową. Całość sieci wyposażono w system monitoringu alarmujący świetlnie o nieprawidłowościach w pracy urządzenia wraz z systemem powiadamiania GSM o awariach. Całkowita wartość zadania to kwota blisko 4,7 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło ponad 2,2 ml zł.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy

  Podpisanie umowy

 • Powiększ zdjęcie Realizacja inwestycji 1

  Realizacja inwestycji 1

 • Powiększ zdjęcie Realizacja inwestycji 2

  Realizacja inwestycji 2

 • Powiększ zdjęcie Realizacja inwestycji 3

  Realizacja inwestycji 3

 • Powiększ zdjęcie Realizacja inwestycji 4

  Realizacja inwestycji 4

 • Powiększ zdjęcie Realizacja inwestycji 5

  Realizacja inwestycji 5

 • Powiększ zdjęcie Realizacja inwestycji 6

  Realizacja inwestycji 6

 • Powiększ zdjęcie Efekt inwestycji 1

  Efekt inwestycji 1

 • Powiększ zdjęcie Efekty inwestycji 2

  Efekty inwestycji 2

 • Powiększ zdjęcie Efekty inwestycji 3

  Efekty inwestycji 3