Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2016

Gmina Nowa Karczma w partnerstwie z Gminą Lipusz realizuje projekt:
„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz”

 

Gmina Nowa Karczma w partnerstwie z Gminą Lipusz zrealizowała projekt:
„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz”

 

 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi  Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  

Projekt zrealizowany został na terenie 2 gmin powiatu kościerskiego- Gminy Nowa Karczma i Gminy Lipusz. Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Osiągnięcie celu jest możliwe dzięki realizacji założonych w projekcie działań termomodernizacyjnych. Projekt obejmował kompleksowe przeprowadzenie prac w 5 budynkach użyteczności publicznej. W gminie Nowa Karczma pracami zostały objęte następujące obiekty:

 • budynek Urzędu Gminy
 • budynek remizy strażackiej i Ośrodka Pomocy Społecznej
 • budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie 

 

 

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia efektów w postaci:

 • zmniejszenia strat ciepła;
 • rocznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię finalną;
 • rocznego zmniejszenia kosztów energii;
 • spadku rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną ;
 • wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • znaczącego spadku emisji gazów cieplarnianych dzięki zmianie stosowanych nośników energii oraz zmniejszaniu strat ciepła.

 

Całkowita wartość projektu: 6 289 842,50 zł

Maksymalna kwota dofinansowania:  2 342 135,25 zł

Gmina Nowa Karczma w partnerstwie z Gminą Lipusz realizuje projekt: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz”

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy

  Podpisanie umowy

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie