Gmina Nowa Karczma

Budowa trasy pieszo – rowerowej Lubań – rzeka Leniwka

W dniu 23 listopada 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa trasy pieszo – rowerowej Lubań – rzeka Leniwka” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w  Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Celem operacji jest podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków …

Read moreBudowa trasy pieszo – rowerowej Lubań – rzeka Leniwka

Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim

Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 Cel operacji to rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę parku sportowo – rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim. Utworzony teren rekreacyjny …

Read moreBudowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim

Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma

 W dniu 26 września 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym …

Read moreBudowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma

Promocja obszaru na przykładzie walorów kulturowych i przyrodniczych Gminy Nowa Karczma

Zakończono projekt pn.: „Promocja obszaru na przykładzie walorów kulturowych i przyrodniczych Gminy Nowa Karczma” realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w  Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Celem operacji jest promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszaru LSR poprzez opracowanie materiałów zdjęciowych i …

Read morePromocja obszaru na przykładzie walorów kulturowych i przyrodniczych Gminy Nowa Karczma

Budowa strefy sportowo – rekreacyjnej w Nowym Barkoczynie

W dniu 6 grudnia br. w Nowym Barkoczynie oficjalnie otwarto strefę sportowo – rekreacyjną. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018, którego celem jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, mających stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych …

Read moreBudowa strefy sportowo – rekreacyjnej w Nowym Barkoczynie

Budowa drogi gminnej nr 188022G Nowa Karczma – Horniki Górne

Zakończono prace dotyczące zadania ” Budowa drogi gminnej nr 188022G Nowa Karczma – Horniki Górne”, na realizację którego Wojewoda Pomorski udzielił dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.Zakres przedsięwzięcia obejmował wykonanie, na odcinku o długości 540 m budowę drogi oraz chodnika z …

Read moreBudowa drogi gminnej nr 188022G Nowa Karczma – Horniki Górne

Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma

W dniu 20 czerwca 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3.Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Nowa …

Read moreRozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma

Rozbudowa drogi gminnej 188001G Lubań – Nowy Barkoczyn

Zakończono prace dotyczące zadania „Rozbudowa drogi gminnej 188001G Lubań – Nowy Barkoczyn łączącej drogę wojewódzką nr 221 z drogą powiatową nr 2415G „, na realizację którego Wojewoda Pomorski udzielił dotacji celowej z budżetu państwa w ramach  Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Zakres przedsięwzięcia obejmował wykonanie, na odcinku o …

Read moreRozbudowa drogi gminnej 188001G Lubań – Nowy Barkoczyn

Budowa trasy pieszo – rowerowej w Zielonej Wsi do rzeki Leniwka

Zakończono realizację projektu pn. „Budowa trasy pieszo – rowerowej w Zielonej Wsi do rzeki Leniwka”  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Zakres prac obejmował utwardzenie nawierzchni trasy pieszo – rowerowej z kostki brukowej – w tym część rowerową z kostki bezfazowej. Powstały miejsca postoju i odpoczynku z ławkami i koszami na śmieci oraz trwałe oświetlenie …

Read moreBudowa trasy pieszo – rowerowej w Zielonej Wsi do rzeki Leniwka

Przebudowa drogi gminnej nr 188035G Lubań – Liniewko Kościerskie

Gmina Nowa Karczma zakończyła realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 188035G Lubań – Liniewko Kościerskie” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Inwestycja obejmowała: wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie nawierzchni z tłucznia, budowę chodników i ciągów pieszo – rowerowych, budowę …

Read morePrzebudowa drogi gminnej nr 188035G Lubań – Liniewko Kościerskie

Skip to content