Gmina Nowa Karczma

Azbestowe archiwum

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH Z ZAKRESU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

2012

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Karczma – edycja 2012”

 • dotacja uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 55 852,00 zł
 • wkład własny mieszkańców – 23 936,99 zł
 • ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu – 52,82 Mg

2013

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Karczma – edycja 2013”

 • dotacja uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 9 248,00 zł
 • wkład własny mieszkańców – 3 963,60 zł
 • ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu – 18,53 Mg

2014

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Karczma – edycja 2014”

 • dotacja uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 15 690,00 zł
 • wkład własny mieszkańców – 486,00 zł
 • ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu – 20,22 Mg

2015

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Karczma – edycja 2015”

 • dotacja uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 10 600,00 zł
 • wkład własny mieszkańców – 2 085,74 zł
 • ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu – 22,76 Mg

2016

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Karczma – edycja 2016”

 • dotacja uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 17 697,00 zł
 • wkład własny mieszkańców – 3 123,00 zł
 • ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu – 27,81 Mg

Gmina w obiektywie

Pocztówki filmowe

Skip to content