Gmina Nowa Karczma

Budowa drogi Nowa Karczma – Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II – przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Gmina Nowa Karczma realizuje obecnie zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: „Budowa drogi Nowa Karczma – Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II – przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki”. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni drogi o szerokości 5m z kostki betonowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem ulicznym. W ramach zadania przebudowane zostanie również skrzyżowanie dróg z ulicą Kościuszki.

Realizacja inwestycji w sposób istotny poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i osób poruszających się po drogach.

Skip to content