Gmina Nowa Karczma

Budowa drogi Nowa Karczma – Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II – przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki

W dniu 16.09.2019 r. Gmina Nowa Karczma podpisała z Wojewodą Pomorskim umowę o udzielenie dofinansowanie dla zadania pn. „Budowa drogi Nowa Karczma – Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II – przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki”  w  ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie to obejmuje wykonanie 280 m drogi z kostki betonowej oraz progiem zwalniającym. Wykonane zostanie również oświetlenie uliczne. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 700 tyś. zł, a przyznane dofinansowanie to  kwota 360 559 zł.

Gmina w obiektywie

Pocztówki filmowe

Skip to content