Gmina Nowa Karczma

Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabówku

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Gmina Nowa Karczma zawarła umowę z przedsiębiorstwem ze Stężycy na realizację „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówko poza granicami aglomeracji ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

W ramach zadania wybudowane zostaną dwie przepompownie ścieków – jedna przy jeziorze Psinko, natomiast druga przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką. Ponadto powstanie kanalizacja tłoczna oraz sieć kanalizacji grawitacyjnej umożliwiającej przyłączenie nieruchomości na tym terenie. Technologia, która zostanie zastosowana eliminuje kontakt ścieków z otoczeniem i zapewni higieniczne warunki obsługi oraz ekologiczne bezpieczeństwo pracy przepompowni. Przedsięwzięcie w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy czystości jezior Psinko oraz Grabówko. Na całość inwestycji w budżecie Gminy przeznaczono kwotę ponad 1 000 000,00 zł, z której część będzie finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.     

W związku z realizacją zadania, z uwagi na trwające obecnie prace w drogach, możliwe są czasowe utrudnienia w komunikacji na terenie objętym realizacją projektu.

Skip to content