Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Budowa miejsca rekreacji dla turystów przy zabytkowym kościele w Rekownicy

Budowa miejsca rekreacji dla turystów przy zabytkowym kościele w Rekownicy. 

Zakończono realizację prac dotyczących inwestycji „Budowa miejsca rekreacji dla turystów przy zabytkowym kościele w Rekownicy”. Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007 – 2013 opiewa na wartość blisko 100 tys. zł. W ramach inwestycji wykonano niezbędne roboty ziemne, ogrodzono i utwardzono kostką brukową teren oraz wyposażono plac zabaw. Wysokość dofinansowania to kwota 64 716,00 zł.

Skip to content