Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Budowa miejsca rekreacji przy ścieżce rowerowej w Szumlesiu Królewskim

Budowa miejsca rekreacji przy ścieżce rowerowej w Szumlesiu Królewskim. 

Zakończono przedsięwzięcie p.n. „Budowa miejsca rekreacji przy ścieżce rowerowej w Szumlesiu Królewskim”, które zostało zrealizowane z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Wartość inwestycji to kwota blisko 66 tys. zł., natomiast kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 25 tys. zł. W ramach zadania wykonano niezbędne roboty ziemne, ogrodzono i zagospodarowano teren oraz wyposażono plac zabaw.

Skip to content