Gmina Nowa Karczma

Budowa terenu rekreacyjnego w Sztofrowej Hucie

W dniu 21 maja 2019r. Gmina Nowa Karczma podpisała z Marszałkiem Województwa Pomorskiego umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w Sztofrowej Hucie” w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019”. Projekt polega na zagospodarowaniu terenu użyteczności publicznej znajdującego się w centrum wsi Sztofrowa Huta poprzez uporządkowanie i ogrodzenie części działki, ustawienie elementów placu zabaw oraz przygotowanie miejsca do wspólnego grillowania. Łączny koszt inwestycji to wartość ponad 18 tys. zł, zaś wysokość dofinansowania nie przekracza sumy 10 tys. zł.
Przewidywany termin zakończenia zadania to III kwartał 2019r.

Gmina w obiektywie

Pocztówki filmowe

Skip to content