Gmina Nowa Karczma

Budowa trasy pieszo – rowerowej Lubań – rzeka Leniwka

W dniu 23 listopada 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa trasy pieszo – rowerowej Lubań – rzeka Leniwka” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w  Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Celem operacji jest podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez budowę 0,9 km trasy pieszo – rowerowej na odcinku Lubań- rzeka Leniwka.

W ramach zadania planuje się utwardzenie nawierzchni trasy pieszo – rowerowej z kostki brukowej – 
w tym część rowerową z kostki bezfazowej. Powstaną miejsca postoju i odpoczynku z ławkami i koszami na śmieci oraz trwałe oświetlenie w postaci lamp zasilanych bateriami słonecznymi – OZE.

Całkowita wartość projektu:   424.254,17 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 280 000,00 zł.

Gmina w obiektywie

Pocztówki filmowe

Skip to content