Gmina Nowa Karczma

Budowa drogi Nowa Karczma – Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II – przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki

Gmina Nowa Karczma realizuje obecnie zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: „Budowa drogi Nowa Karczma – Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II – przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki”. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni drogi o szerokości 5m z kostki betonowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do sieci …

Read moreBudowa drogi Nowa Karczma – Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II – przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki

Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabówku

Gmina Nowa Karczma zawarła umowę z przedsiębiorstwem ze Stężycy na realizację „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówko poza granicami aglomeracji ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. W ramach zadania wybudowane zostaną dwie przepompownie ścieków – jedna przy jeziorze Psinko, natomiast druga przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką. Ponadto powstanie kanalizacja tłoczna oraz sieć kanalizacji grawitacyjnej …

Read moreBudowa kanalizacji sanitarnej w Grabówku

Skip to content