Gmina Nowa Karczma

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

ADRES:

  • ul. Szkolna 5, 83-404 Nowa Karczma

KONTAKT:

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek – piątek – 8:00 – 16:00

Dyrektor – Aleksandra Peplińska tel. 603 – 709 – 161 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie jest samorządową instytucją 
kultury zarejestrowaną w Urzędzie Gminy pod numerem 1 na mocy uchwały nr VI/24/2003 z dnia 31.01.2003 r. 

Ośrodek działa na podstawie Statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy Nowa Karczma na mocy uchwały numer VIII/35/2003 z dnia 04.04.2003 r.

Ośrodek realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie stałych kół zainteresowań
(sekcji), organizację imprez sportowo – kulturalno – rekreacyjnych, współpracę z 
lokalną społecznością i organizacjami działającymi na terenie gminy, koordynację 
przedsięwzięć na terenie gminy w zakresie kultury i kultury fizycznej. 

Dzień Seniora

13  listopada

Sołectwo Nowy Barkoczyn

Dzień Seniora

17  listopada

Sołectwo Grabowo Kościerskie

I Grand Prix w Tenisie Stołowym

18 listopada

Gminna Hala Sportowa

Dzień Seniora

22  listopad

Sołectwo Nowa Karczma

Bożonarodzeniowy konkurs rodzinny „Nasz Anioł”

grudzień

GOKSiR Nowa Karczma

Gminne spotkanie z Mikołajem

9.12.2018

Gminna Hala Sportowa

Gwiazdka OPS i GOKSiR

15.12.2018

GOKSiR Nowa Karczma

Skip to content