Urząd Gminy Nowa Karczma

Rewitalizacja centrum miejscowości Liniewko Kościerskie

9 kwietnia 2015

Rewitalizacja centrum miejscowości Liniewko Kościerskie

Logo PROW

Zakończono prace budowlane dotyczące rewitalizacji centrum miejscowości Liniewko Kościerskie. Powyższy projekt zrealizowano w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Całkowita wartość zadania przekracza 630 tys. zł, zaś kwota dofinansowania to 283 542 zł. Przedsięwzięcie to obejmowało remont świetlicy wiejskiej, rewitalizację stawu wraz z budową pomostów dla wędkarzy, budowę chodników, dróg i ciągów pieszo-jezdnych oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół stawu poprzez ustawienie altany, oświetlenia i elementów małej architektury, a także nasadzenie drzew.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Centrum wsi

  Centrum wsi

 • Powiększ zdjęcie Świetlica po realizacji inwestycji

  Świetlica po realizacji inwestycji

 • Powiększ zdjęcie Świetlica w trakcie remontu

  Świetlica w trakcie remontu

 • Powiększ zdjęcie Prace ziemne

  Prace ziemne

 • Powiększ zdjęcie Teren po realizacji inwestycji

  Teren po realizacji inwestycji

 • Powiększ zdjęcie Centrum wsi

  Centrum wsi