Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 21 listopada 2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2018r. na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”