Zarządzenie nr 89/2017 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 27.12.2017r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 grudnia 2017

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach "Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" w obszarze pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym współzawodnictwa sportowego