Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 20 kwietnia 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 kwietnia 2018

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2018 r. na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”