Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 18 maja 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2018

w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach "Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży